Nevezés

A pályázó garantálja, hogy az alábbi űrlapon tényleges és valós adatokat ad meg.

A Best.net 2019 díjainak kihirdetése a megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történik.
Társpályázók esetén a Best.net díjaiért kapható M+ listás pontokat a pályázók az alábbi űrlapon megoszthatják egymás között. Amennyiben nincs megosztás feltüntetve, az M+ listás pontok egyenlő arányban oszlanak meg.
A nevezési anyagokon (esettanulmányi film, prezentáció és egyéb kiegészítő dokumentumok) semmilyen formában sem szerepelhet a pályázó ügynökség neve vagy logója, még a fájlok elnevezésében sem! Amennyiben a pályázatban a nevezési űrlapon kívül szerepel az ügynökség neve, az kizárást vonhat maga után.

MEGHOSSZABBÍTOTT NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. DECEMBER 6.


A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat, érdemes az egyes pontoknál található megjegyzéseket is figyelembe venni. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.
A leadási paraméterekkel kapcsolatban itt találtok további információkat.
 
Ugyanazon kampány több kategóriában való indítása esetén, amennyiben különbözőek az azokhoz tartozó mellékletek, úgy kérjük, ezen elemeket külön nevezésként feltölteni! 
A nevezési anyagokat kérjük, hogy ne töltsétek fel külön mappákba, illetve az anyagokat ne töltsétek fel tömörítve!
Törölni nem tudtok, módosítás esetén keressétek a szervezőt!

A nevezési díjat nyolcnapos banki átutalással a pályázati anyagok beérkezése után kiállított számla alapján kell befizetni, a fizetési határidő január 9. lesz. A nevezési díj befizetésének hiányában a pályázati anyagok nem zsűrizhetőek.
A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.-vel szemben!
 
A versenyre való regisztráció a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

NEVEZÉSI DÍJ

 a nevezés díja: 39 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 50 673 Ft / nevezés)
november 30-tól: 44 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 57 023 Ft /nevezés)

 a harmadik nevezéstől: 34 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 44 323 Ft / nevezés)
november 30-tól: 39 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 50 673 Ft  /nevezés)

 integrált kampányok: 44 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 57 023 Ft / nevezés) 

november 30-tól: 49 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 63 373 Ft  /nevezés)

Nevező adatai

(Erre az e-mail címre fogjuk küldeni a nevezéssel és a verseny menetével kapcsolatos információkat, olyat adjatok meg, melyet biztosan figyelni tudtok!)

Nevezés adatai

(Rövid cégnév, amely a kommunikációs anyagokon (oklevél, cikkek) szerepelni fog)
(Rövid cégnév, amely a kommunikációs anyagokon (oklevél, cikkek) szerepelni fog)
%
(Azt a százalékot írjátok be, amely a pályázó részaránya.)

Esettanulmány

Max. 1000 karakter
Max. 1000 karakter
Max. 2500 karakteres leírás a közösségi aktivitásról
Max. 1000 karakter
Max. 1000 karekter, közösségi médiás kampányok esetében kérjük a posztok átlagos elérését is!

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet az Best.net 2019 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és a felhőbe feltöltött anyagok a verseny után a PPH archívumában maradnak.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállalkozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja